ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์http://pakaannka2010.blogspot.com/2011/11/cloud-tune-16.html
  Cloud Tune เป็นโปรแกรมที่จะทำให้ชีวิตของเรามีแต่เสียงเพลงไม่เคยห่าง โปรแกรมได้มีการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้งานร่วมกับการฟังเพลง โปรแกรมจะช่วยให้เราค้นหาเพลงที่ต้องการพร้อมฟังเพลง ดูมิวสิควีดีโอ และค้นหาเนื้อเพลง ได้แบบฟรีๆ พร้อมทั้งการเชื่อมต่อไปยังสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter
   เพื่อแนะนำให้เพื่อนๆ ฟังเพลงที่เราชื่นชอบอีกด้วย เราสามารถสร้าง Playlist ส่วนตัวเพื่อใช้ฟังในภายหลัง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบนระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถกลับมาฟังเพลงที่เราชอบได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นโปรแกรมยังใช้ระบบเสียงเดียวกับโปรแกรม AIMP ซึ่งให้คุณภาพของเสียงชัดเจนกว่าการฟังเพลงออนไลน์แบบเดิมๆ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

  ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 16 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
  กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรมCloud Tune 1.6 มีความสามารถในการช่วยให้เราค้นหาเพลง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า''จะใช้ Cloud Tune 1.6 ค้นหาเพลง ได้อย่างไร?''
  การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
   1.http://pakaannka2010.blogspot.com/2011/11/cloud-tune-16.html
   2.http://musicstation.kapook.com/
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถนำไปใช้ในการค้นหาเพลง จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                 ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์
                                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554