ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

  ข้าพเจ้าชื่อ ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 16 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
  กำลังศึกษาทฤษฏีความรู้(Theory of knowlage : TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรมCloud Tune 1.6 มีความสามารถในการช่วยให้เราค้นหาเพลง จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า''จะใช้ Cloud Tune 1.6 ค้นหาเพลง ได้อย่างไร?''
  การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
   1.http://pakaannka2010.blogspot.com/2011/11/cloud-tune-16.html
   2.http://musicstation.kapook.com/
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถนำไปใช้ในการค้นหาเพลง จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

                                                                 ด.ช.สันติภาพ ห้อฤทธิ์
                                                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น